vsftpd, group, usermod

adduser user – Sukuriam userį

usermod -d /home/some/dir user – Nustato numatytą user home direktoriją

groupadd group – Sukuriam grupę

usermod -a -G group user Pridedam user į grupę

chown -R :group /home/some/dir – Suteikiam user ir grupei access.

arba

chgrp -R group /home/some/dir

ir uždedam failų teises, kad juos leistų atidaryti/redaguoti ir išsaugoti

chmod -R 775 /home/some/dir