Syncthing įdiegimas Ubuntu/Debian

Syncthing logo

Jei norite greitai pasiekti daugelio įrenginių failus, jums reikia sinchronizavimo. Tai atviro kodo kelių platformų failų sinchronizavimo sprendimas, kuris gali veikti lokaliai arba internetu. Ši platforma turi „Linux“, „Windows“ ir „macOS“ klientus. Taip pat turi „Android“ programą, skirtą sinchronizuoti iš ir į išmaniuosius telefonus.

2. Pridedame Syncthing prie apt šaltinių

echo "deb https://apt.syncthing.net/ syncthing stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/syncthing.list

2. Pridedame PGP raktą

curl -s https://syncthing.net/release-key.txt | sudo apt-key add -

3. Paleidžiam atnaujinimą

sudo apt update

4. Paleidžiam Syncthing instaliavimą

sudo apt install syncthing

5. Įgalinam Syncthing kaip servisą

sudo systemctl enable syncthing@username

6. Paleidžiam Syncthing su komanda

sudo service syncthing@username start

7. Pasitikrinam ar viskas sėkmingai pasileido:

root@host:~/# service syncthing@root status
[email protected] - Syncthing - Open Source Continuous File Synchronization for root
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/[email protected]; disabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2021-05-08 18:13:49 EEST; 7h ago
Docs: man:syncthing(1)
Main PID: 27578 (syncthing)
Tasks: 48 (limit: 4915)
Memory: 11.9G
CGroup: /system.slice/system-syncthing.slice/[email protected]
├─27578 /usr/bin/syncthing serve --no-browser --no-restart --logflags=0
└─27586 /usr/bin/syncthing serve --no-browser --no-restart --logflags=0

Kaip matome, viskas pasileido sėkmingai. Dabar patį Syncthing WEB UI galite pasiekti adresu http://127.0.0.1:8384

Atkreipkite dėmesį į paleidimo eilutę “service syncthing@username start” kur yra username, ten nurodome kokiu useriu paleidinėsime daemoną, patartina nenaudoti root userio dėl saugumo sumetimų. Po pirmo paleidimo, atitinkamo userio /home/useris/.config/syncthing direktorijoje susikuria visi konfigūraciniai failai. Pagal nutylėjimą pasiekti web ui dabar pavyks tik iš lokalaus kompiuterio. Norint pasiekti web ui nuotoliniu būdu reikės pakeisti config.xml faile vieną nustatymą:

iš <address>127.0.0.1:8384</address> į <address>0.0.0.0:8384</address>

Klientus ir kitus reikiamus failus rasite: https://syncthing.net/downloads/

Gero naudojimo 🙂