ftp

vsftpd, group, usermod

adduser user – Sukuriam userį usermod -d /home/some/dir user – Nustato numatytą user home direktoriją groupadd group – Sukuriam grupę usermod -a -G group user Pridedam user į grupę chown -R :group /home/some/dir – Suteikiam user ir grupei access. arba chgrp -R group /home/some/dir ir uždedam failų teises, kad juos...

Continue reading...