Ubuntu lėto paleidimo sutvarkymas

sudo nano /etc/default/grub

pridedam parametrą video=SVIDEO-1:d

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video=SVIDEO-1:d"

Išsaugom.

sudo update-grub

sudo reboot