log

Named BIND Log išjungimas

Atsidarome /etc/named.conf Apačioje pakeičiame senus nustatymus logging { į: logging { category notify { null; }; category lame-servers { null; }; category security { null; }; }; Išsaugom ir perkraunam named servisą (centos) service named restart (debian) /etc/init.d/named restart

Continue reading...