LAMP Serverio konfiguraciniai failai silpniems serveriams

Su šiomis konfiguracijomis LAMP serveris puikiausiai veiks turint 256 RAM operatyviosios atminties. Būdėjimo rėžimu LAMP serveris naudos maždaug 50 RAM.

httpd.conf failas randasi /etc/apache2

StartServers 1
MinSpareServers 1
MaxSpareServers 1
ServerLimit 50
MaxClients 50
MaxRequestsPerChild 5000

my.cnf failas randasi /etc/mysql arba etc

[mysqld] user        = mysql
pid-file    = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket        = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port        = 3306
basedir        = /usr
datadir        = /var/lib/mysql
tmpdir        = /tmp
language    = /usr/share/mysql/english
skip-external-locking
skip-innodb

bind-address        = 127.0.0.1

skip-locking
key_buffer = 16K
max_allowed_packet = 1M
table_cache = 4
sort_buffer_size = 64K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 256K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 64K
innodb_file_per_table = 1

[mysqldump] quick
max_allowed_packet = 16M

[mysql] no-auto-rehash

[isamchk] key_buffer = 8M
sort_buffer_size = 8M

[myisamchk] key_buffer = 8M
sort_buffer_size = 8M

[mysqlhotcopy] interactive-timeout

Ir pabaigai, jei naudojate phpmyadmin ir prisijungus jums rodo įspėjimus, kad

„Serveris veikia su Suhosin. Prašome perskaityti dokumentaciją dėl galimų problemų.“

Išjungiame Suhosin

suhosin.ini failas randasi /etc/php5/conf.d

Užkomentuojame antrą elutę

; configuration for php suhosin module
;extension=suhosin.so

ir pakeičiam suhosin.session.encrypt = on į

suhosin.session.encrypt = Off

Viską atlikus perkraunam mysql ir apache2 servisus

/etc/init.d/apache2 restart

/etc/init.d/mysql restart