Iptables forwarding

root@sklepas:~# sysctl net.ipv4.ip_forward=1
root@sklepas:~# iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p udp --dport 27102 -j DNAT --to 107.161.126.115:27106
root@sklepas:~# iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 27102 -j DNAT --to 107.161.126.115:27106
root@sklepas:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *